Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller
benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kreditkort oplysninger, skal øjeblikkeligt meddeles til Compound Jiu Jitsu Club. Det er medlemmets ansvar, at Compound Jiu Jitsu club har medlemmets korrekte oplysninger.

§2. Varighed: Der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af
parterne i henhold til §6.

§3. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen Stripe og der betales herefter månedligt via Stripe fra den dato hvor medlemsskabet er oprettet, det vil sige hvis medlemsskabet er oprettet den 10. i en måned betales medlemsskabet hver den 10. Medlemmet er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Medlemmet giver ved registrering af betalingsoplysninger og accept af medlemsbetingelserne samtykke til at Compound Jiu Jitsu Club opbevarer stamoplysninger. Desuden gives samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes, ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Compound Jiu Jitsu Club sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling: Ved for sen betaling kan medlemmet ikke deltage på holdene før medlemsskabet er betalt.

§5. Prisændringer: Prisændringer meddeles på Compoundjjc.dk senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde
sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit
medlemskab efter proceduren i §6. 

§6. Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på en måned plus løbende måned. Opsigelsen sker skriftligt til kontakt@compoundjjc.dk.

§7. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås,
hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. 

§8. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv
ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Compound Jiu Jitsu Club. Compound Jiu Jitsu Club tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre
besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på
området. 

§9. Compound Jiu Jitsu Club bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§10. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Compound Jiu Jitsu Clubs personale, skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.

§11. Udelukkelse af medlem: Compound Jiu Jitsu Club forbeholder sig ret til, uden forklaring, omgående at opsige aftalen om medlemskab.

§12. Ændring af medlemsbetingelser: Compound Jiu Jitsu Club kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Sådanne ændringer meddeles på Compoundjjc.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §6. Compound Jiu Jitsu Club har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§13. Der kan blive taget billeder og video både under og udenfor træningstiderne som kan blive brugt på hjemmesiden og sociale medier. Hvis man ikke ønsker dette skal man informere instruktøren.